Termeni și condiții utilizare website

 

Condițiile de utilizare

Acest site aparține NCODE SRL (”awesomesauce.ro”).

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și awesomesauce.ro sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al awesomesauce.ro sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrată și neînregistrată a awesomesauce.ro  sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că awesomesauce.ro își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

Utilizarea Site-ului

awesomesauce.ro acorda permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

  • Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al awesomesauce.ro;
  • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea – inclusiv în secțiunile de „Comentarii”. awesomesauce.ro va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă awesomesauce.ro să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

Confidentialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate și conform prevederilor din secțiunea „Protecția datelor personale” (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. (vedeți, mai jos, secțiunea „Protectia datelor personale”)

Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Exonerarea de Raspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. awesomesauce.ro și entitățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. awesomesauce.ro nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât awesomesauce.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. awesomesauce.ro nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, awesomesauce.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
  • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, awesomesauce.ro nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea awesomesauce.ro.

Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

awesomesauce.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. awesomesauce.ro va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă awesomesauce.ro să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât awesomesauce.ro, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera awesomesauce.ro răspunzător pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva awesomesauce.ro drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici awesomesauce.ro, nici sucursalele, afiliații, directorii săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Termenii și condițiile prevăzute în acest document, cât și în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică și guvernează acest site, Internetul sau World Wide Web se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.

awesomesauce.ro a creat și menține acest site pentru informarea, educarea și comunicarea cu utilizatorii. Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conținutul site-ului numai pentru utilizarea acestora în scop personal, cu condiția ca utilizatorul să respecte drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comercial orice material conținut în acest site fără permisiunea scrisă prealabilă a awesomesauce.ro.

Accesul și utilizarea acestui site se supun următorilor termeni și condiții, precum și tuturor legilor sau actelor normative care guvernează acest tip de activitate. Prin accesarea și navigarea prin acest site, utilizatorul accepta fără nicio condiție sau restricție Termenii și Conditiile, și de asemenea declară că acceptă ca orice altă înțelegere anterioară dintre utilizator și awesomesauce.ro având un obiect similar celui reglementat prin prezenții Termeni și Condiții este înlocuită prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții.

Termeni și condiții

Orice material ce poate fi văzut sau citit în conținutul acestui site trebuie considerat a fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în afara cazurilor în care se specifică în alt mod, și nu poate fi folosit decât în condițiile prevăzute în acest document sau în alt text din site fără a avea permisiunea prealabilă scrisă a awesomesauce.ro. awesomesauce.ro nu garantează că utilizarea făcută personal de utilizator a materialelor din acest site nu aduce prejudicii drepturilor unor terțe părți care nu sunt afiliate sau deținute de awesomesauce.ro.

Deși awesomesauce.ro declară că a luat toate măsurile posibile pentru a introduce și a menține la zi informațiile conținute în site, awesomesauce.ro nu garantează acuratețea acestora. awesomesauce.ro nu își asumă nicio răspundere pentru nicio eroare sau omisiune cuprinsă în conținutul acestui site.

Utilizarea și navigarea pe acest site se face pe propria răspundere a fiecărui utilizator. Nici awesomesauce.ro precum și nici unul dintre directorii, angajații, personalul afiliat și de asemenea nicio parte implicată în crearea, producerea sau menținerea site-ului nu sunt responsabile pentru niciun fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale sau ca urmare a unei consecințe determinate de utilizarea sitului care ar putea apărea în urma accesării sau utilizării acestui site. Fără a ne limita la cele de mai sus, întregul conținut al acestui site vă este furnizat “ca atare” fără a se acorda niciun fel de garanție, expresă sau implicită în acest sens. awesomesauce.ro nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun tip de prejudicii sau viruși informatici care pot infecta calculatorul sau un alt bun al utilizatorilor ca urmare a accesării, utilizării sau navigării în cadrul acestui site sau în ceea ce privește descărcarea de pe site a oricăror materiale, informații, texte, imagini, materiale video sau audio.

Orice informații sau materiale transmise către site prin poșta electronică sau în alt mod vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și fără a fi protejate de drepturi intelectuale cu excepția datelor personale ale utilizatorilor acestui site care se vor supune Politicii de Confidențialitate a acestui site. Orice informație transmisă sau dispusă în mod voluntar pe site devine proprietatea awesomesauce.ro sau a entităților afiliate acesteia și va putea fi utilizată în orice scop dorit de awesomesauce.ro cu respectarea legislației în vigoare. Mai mult, awesomesauce.ro poate utiliza fără niciun fel de restricții orice idee, concept, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare transmisă în mod voluntar de orice utilizator către site, în orice scop ar fi fost făcută. În cazul în care aveți o idee nouă, o sugestie sau o propunere către awesomesauce.ro, vă rugăm să n-o faceți publică prin trimiterea acesteia pe site, vă rugăm ca în acest caz să trimiteți o scrisoare către awesomesauce.ro și veți fi contactat dacă ideea dumneavoastră va fi considerată interesantă. 

Imaginile persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site sunt fie proprietatea awesomesauce.ro, luate de pe site-urile personale ale celor în cauză și care permit preluarea lor, preluate de pe site-uri publice care nu impun restricții la preluarea conținutului sau folosite cu permisiune de către awesomesauce.ro. Utilizarea acestora de către orice utilizator sau de către orice persoană autorizată de acesta este interzisă, în afara cazurilor specifice prevăzute prin acești Termeni și Condiții sau a altor cazuri în care permisiunea expresă de folosire a fost prevazută în conținutul site-ului.

Mărcile înregistrate, siglele sau sloganele (general definite ca “Mărci Înregistrate”) din conținutul site-ului sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale awesomesauce.ro și ale altora. Nimic din conținutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licență sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a awesomesauce.ro sau a terței părți care deține drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei Mărci ce apare și este folosită pe acest site sau oricare conținut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepțiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții.

awesomesauce.ro nu a revizuit niciunul din site-urile care sunt conectate (linked) cu acest site și nu este responsabilă de conținutul niciunui site din afara site-ului care face obiectul acestor Termeni și Condiții. Accesul la site-ul acesta, la paginile externe sau la oricare alt site se face pe riscul personal al utilizatorului și fără permisiunea awesomesauce.ro.

Deși awesomesauce.ro poate monitoriza periodic discuțiile, chat-ul, mesajele, transmiterile, forumurile de discuții și altele asemenea aparținând acestui site, awesomesauce.ro nu are totuși nicio obligație de a îndeplini această activitate, și nu își asumă niciun fel de responsabilitate sau obligație legată de conținutul unor astfel de mesaje, precum și nici față de orice informație eronată, defăimătoare, insultătoare, falsă, față de nicio omisiune, față de orice informații cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informație localizată pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conține amenințări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracțiune, precum și orice materiale ce ar putea da naștere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.

awesomesauce.ro poate modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunoștință și de conformarea cu oricare și toate noile prevederi ce pot apărea în Termenii și Condițiile acestui site.

Campaniile de e-mailing și newsletters

awesomesauce.ro folosește cu responsabilitate campaniile de e-mailing și sistemul de newsletters pentru informarea publicului asupra informațiilor, produselor și serviciilor, ca și pentru transmiterea unor informații de interes general pentru public, legate de domeniul nostru de activitate. Lansam astfel de campanii doar când suntem convinși că numărul celor care vor considera informația folositoare este considerabil mai mare decât numărul celor care ar putea să fie deranjați de apariția a încă unui e-mail în mailbox-ul lor.

Adresele de e-mail din banca noastră de date sunt ale celor care și le-au lăsat pe site-ul nostru, ca și din agendele personale ale fondatorilor site-ului.

Toate campaniile de e-mailing și de newsletters respectă legislația și normele de conduită în domeniu: destinatarul e precizat cu claritate și fără echivoc, transmisia se face de pe serverele noastre, declarate în spațiul virtual ca expeditoare de campanii de e-mailing, fiecare mesaj conține un mecanism de dezabonare care a fost testat în mod repetat și care funcționează. Mesajele sunt semnate cu numele reale ale reprezentanților awesomesauce.ro care fac comunicarea respectivă.

De asemenea, numele, adresa de e-mail, ca și orice altă informație despre un destinatar, nu sunt niciodată afișate sau transmise altcuiva. Singurul mod în care acestea sunt folosite este prin transmiterea mesajelor din campaniile de e-mailing către adresele respective de e-mail, fiecare mesaj având o adresa de „reply” validă, fiecare mesaj de răspuns ajungând să fie tratat individual de către personalul și operatorii awesomesauce.ro. Din acel moment, se pierde caracterul de mesaj transmis în masă și devine un mesaj individual, care se supune altor reglementări și rigori de comportament social.

 

Protectia datelor personale

awesomesauce.ro nu solicită în nicio circumstanță date personale de la cititorii site-urilor sau de la alte persoane, cu excepția celor cu care are relații contractuale  sau de altă natură sau în cazul în care se fac recrutări – situații în care se consideră că aceia care le trimit sunt pe deplin informați asupra scopului demersului și o fac în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea, în orice circumstanță în care o persoană trimite un e-mail care oricare dintre adresele awesomesauce.ro, de tip @awesomesauce.ro, mesaj care poate conține date personale, simpla expediere pe această adresă constituie o acceptare implicită a faptului ca informația respectivă, în integralitatea ei sau parțial, ar putea să fie prelucrată de către awesomesauce.ro și stocată.

Aceste informații vor fi prelucrate, stocate și folosite conform legislației în vigoare care asigură protejarea datelor personale.